Image default

Yeni Nesil Gazeteciler Nasıl Yetişecek?

Gazetecilik ve bağlı alanlarda istihdam edilecek personelin yetişmesi kadar bu kitleyi istihdam edecek kurumların da çağı yakalaması önemlidir. İyi eğitim almış bir gazeteci adayının, eğitimine uygun, kendisini yetiştirebileceği ve gazetecilik mesleğine adım atabileceği basın ve medya işletmelerine ihtiyacı vardır. Son yıllarda basın/medya kuruluşlarının nitelikli eleman istihdamı talepleri, özellikle kamu kurumlarının üstlendiği projelerle karşılanıyor. Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programları da bunun en iyi örneğidir.

Prof. Dr. Oya Tokgöz “Türkiye’de İletişim Eğitimi: Elli Yıllık Bir Geçmişin Değerlendirilmesi” adlı makalesinde iletişim eğitimi alanlar ile onların istihdamı hakkında şu değerlendirmelerde bulunmuştur;

İletişim eğitimi günümüzde pek çok üniversitede verilse bile, bu eğitimi görmüş olmanın medya sektörü içinde çalışma koşullarının düzenlenmesi, insan kaynaklarının etkin ve yetkin bir biçimde kullanılması bakımından belirleyicilik özelliği bulunmamaktadır. İletişim fakültelerinden mezun olanlar, son yıllarda sermaye/medya/teknoloji ilişkileri bağlamında sektörde çalışabilme yönünden pazarlık gücünü kullanamadıkları gibi, çoğu kez mağdur duruma düşmektedirler.

Medya sektöründe teknolojiye yatırım yapılırken, teknoloji kullanabilen iletişim eğitimi görmüş insan gücü (fikir işçileri) üzerinde (nitelikli kişileri işe alma, hizmet-içi eğitim yapılması ödüllendirme ve benzeri) hiç yatırım yapılmamaktadır. Son 30 yıldır teknolojiye yatırım, insan gücüne yatırıma göre sektörce hep tercih edilmektedir.

Yeni Nesil Gazeteciler Nasıl Yetişecek?
Kasım Overnight 2018 – PC – Sayfa Gösterim Sayısı Sıralaması

Dijital Haber Platformları Büyüyor

İnternet üzerinden bilgi tüketiminin yerini bilgi üretimi aldı. Literatür buna web 2.0 ve üst adlandırmalar yapıyor. Habercilik için yeni bir mecra olan web ve mobil, elektronik yayıncılığa da zemin hazırlıyor. Haberlerin internet ortamında üretilip, kamuya sunulması yeni nesil haberciliği diğer deyişle internet gazeteciliğini doğurmuş oluyor. Dijital haber platformlarının etki alanı her geçen gün artmakla birlikte sayfa gösterim sayıları da hatırı sayılır biçimde artış göstermektedir. Artık haberler.com, sondakika.com, internethaber.com, ensonhaber.com gibi ardında basılı ya da görsel medya desteği olmayan haber siteleri onlarca personel istihdam eden, Türkiye’de en fazla ziyaret edilen siteleri haline gelmiştir.

İŞKUR, KOSGEB ve Kamu Kurumlarının Destekleri

Basın İlan Kurumu bünyesinde oluşturulan Proje Geliştirme Birimi, 26 farklı bölgede faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları, KOSGEB, İŞKUR, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği’ne proje müracaatları yaparak, bu kurum ve kuruluşların imkânlarını yazılı basın sektörüne kanalize ederek sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, gazeteciliğin nitelikli bir iş kolu haline gelmesi adına projeler üreterek gazete çalışanlarına, gazete işletmelerine, sektörün gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

1946 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu olarak kurulan ve 2003 yılından itibaren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) olarak hizmet veren Kurum, istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik hizmetleri ifa ediyor. İŞKUR tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, toplum yararına programlar, girişimcilik eğitim programları, diğer kurs, proje, program ve özel uygulamalar düzenleniyor. İŞKUR diğer kurum, kuruluşlar ve ilgili tüm sosyal taraflar ile işbirliği içerisinde çalışıyor. Bu işbirlikleri kapsamında 20 Ekim 2016 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu ile aktif olarak çalışıyor.

2 Yılda yaklaşık 450 Kişi Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi Aldı

TÜİK tarafından yayınlanan İşgücü Araştırma Raporları sonuçlarına göre gazetecilik ve enformasyon sektörü, istihdam oranının en düşük gerçekleştiği sektörler arasında. Sektördeki işsizlik oranı da yüksek seyrediyor.  Ülkemizdeki 70 iletişim fakültesinden her yıl, binlerce öğrenci mezun olarak istihdam şansı arıyor. 

Dijital gazetecilik anlayışına uygun personel yetiştirilmesi, teknik alt yapıya erişilmesi ihtiyacının ortaya çıkması ile birlikte “Yeni Nesil Gazetecilik” kavramı gelişmeye başladı. İletişim ve gazetecilik eğitimleri veren üniversitelerin müfredatıyla, piyasa koşulları arasında sıkışan gazeteci adaylarına destek olarak ara eğitim programları düzenleniyor artık. Bu eğitimleri veren kurumlardan biri de Basın İlan Kurumu (BİK).

2016 yılında Kurum görev alanında bulunan gazete sahipleriyle bir araya gelinerek sektörün ihtiyaçlarına yönelik “Yerel Yazılı Basın İhtiyaç Analiz Anket” çalışması yapılmıştır. Bu ihtiyaç analizinin sonuçları nitelikli personel eksikliğini ortaya çıkarmıştır. BİK, basın sektörünün yeni teknolojiler karşısındaki dönüşümüne destek olmak adına Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programları düzenleyerek, sektöre ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli hazırlamayı amaçlıyor.

Kurum, İŞKUR ile birlikte bu programları, ilk defa 2016 yılında İstanbul’da başlattı, ardından bunu ülke genelindeki diğer şubelerine yaydı. İstanbul’u Bursa, An kara, Kocaeli, Diyarbakır, İzmir, Adana, Antalya, Samsun illerinin takip ettiği Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programlarından 2 yılda yaklaşık 450 kişi yararlandı. 269 kişi bu çerçevede istihdam edildi ve yaklaşık 50 kişinin de istihdam çalışması devam etmektedir..

Genelde altı haftalık düzenlenen bu eğitim programlarına katılanlar, ondan fazla ders başlığında eğitim alıyorlar. Sektör profesyonellerinden, akademisyenlerden, gazetecilerden, televizyonculardan oluşan eğitmen kadroları, mezun olan ve üniversitelerin son sınıfında okuyup da mezuniyet şartlarını yerine getiren  gazeteci adaylarının, günün şartlarına uygun teorik ve pratik bilgilerle donanması için uğraş veriyor, deneyimlerini aktarıyorlar. Böylece okullarında edindikleri teorik bilgilerinin üzerine, işbaşı yapmadan önce pratik yapma imkanı elde ediyorlar.

Bu programlara katılan, eğitim alan ve sonrasında istihdam edilen gençler kadar basın/yayın işletmeleri de programların sayısının artmasından yana. Arşimet’in “Bana bir dayanak noktası ve yeterli uzunlukta bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım” sözüne öykünerek, basın sektörü için atılan bu adımların kaldıraçlık mahiyeti yadsınamayacaktır.

Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programında hangi dersler veriliyor?

Medya tarihi, haber fotoğrafçılığı, haber toplama ve yazma, basın hukuku, istihbarat haberciliği, ajans haberciliği, sayfa tasarımı, televizyon haberciliği, televizyon spikerliği, politika haberciliği, röportaj teknikleri, dijital habercilik, kültür sanat haberciliği, görsel habercilik, kriz ve barış haberciliği, ekonomi muhabirliği, medya ve etik, spor muhabirliği, veri haberciliği.

Yeni Nesil Gazetecilerin vasıfları nelerdir?

Yeni teknoloji araçlarını kullanarak; Hızlı, doğru, etik ve dikkat çekici habercilik yapmak. Teknolojiyi iyi takip etmek ve bu konudaki gelişmelere uyum sağlayacak esnek bir yapıda olmak.

Haber: Arzu Cihangir

Yeni Nesil Gazeteciler Nasıl Yetişecek?
Fikir İşçilerine Dair İstatistiki Bilgiler

İlgili İçerikler

Mardin’de Üçüncü Hafta Geride Kaldı

YNG Admin

Yeni Nesil Gazetecilik Afyonkarahisar’da Başlıyor

Ümit Baysal

Afyonkarahisar’da Eğitim Devam Ediyor

Ümit Baysal